Tarieven

Intake gesprek- telefonisch (15 min.)                     gratis    
Kinder en ouder Coaching (1 uur)                         70 euro   
Trauma gerichte therapie (Matrix/EMDRi)          80 euro
Voetreflexbehandeling (5 kwartier)                        68,75 euro
Deze bedragen zijn inclusief 21% BTW           
Lief& Leefkracht houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.
Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. De factuur wordt per mail na elke afspraak gestuurd of kan, wanneer dat gewenst is m.b.t. Tikkie betaald worden.
Betalingsvoorwaarden:
Wanneer de rekening niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen betaald wordt, ontvangt u van Lief en Leefkracht een betalingsherinnering en dan is Lief en Leefkracht gerechtigd om bij een eventuele tweede betalingsherinnering €5,00 extra in rekening te brengen voor de nota. Wanneer er n.a.v. de tweede betalingsherinnering (weer 14 dagen later) nog steeds niet betaald wordt, dan is Lief en Leefkracht genoodzaakt om de vorderingen die er liggen, uit handen te geven aan derden. De kosten die daarbij gemaakt worden zijn, comform de wet, volledig voor uw rekening. Bij een betalingsachterstand is Lief en Leefkracht gerechtigd om verdere behandeling op te schorten totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.
Vergoeding:
De kosten van de behandeling worden voor Lief en Leefkracht (nog) niet vergoed door de Gemeenten. Sommige mensen kunnen via hun ziektekostenverzekering een deel van de kosten vergoedt krijgen. U dient hierover zelf desgewenst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Mocht u kind al een PGB financiering hebben, dan kan in overleg een zorgcontract worden afgesloten.
Het loont ook de moeite om via Vital Women samen te onderzoeken of uw werkgever uw onkosten wellicht kunnen vergoeden.
Zie voor meer informatie ook de algemene voorwaarden.