Tarieven

TARIEVEN

Kennismaking/intake (45 min.)                             gratis    

Coaching/ Kindertherapie (per uur)                      € 62,50

Oudergesprek (per uur)                                        € 62,50

Schoolbezoek (per uur)                                        € 62,50

Telefonisch contact (max 15 min.)

(tussentijds of in het kader van nazorg)                gratis

Een Eindverslag (indien gewenst)                          € 30                              

Deze bedragen zijn inclusief 21% BTW           

Mocht dit bedrag voor u niet op te hoesten zijn, maar denkt u wel dat ik wellicht iets voor uw kind kan betekenen, dan neem alsjeblieft wel contact met mij op want dan zoeken we samen naar een oplossing die wel past.

Voor het totale plaatje: Een volledig begeleidingstraject bestaat over het algemeen uit meerdere contactmomenten; gemiddeld 8 tot 10.

Lief& Leefkracht houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. De factuur wordt per mail na elke afspraak gestuurd of kan, wanneer dat gewenst is m.b.t. Tikkie betaald worden.

Betalingsvoorwaarden:

Wanneer de rekening niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen betaald wordt, ontvangt u van Lief en Leefkracht een betalingsherinnering en dan is Lief en Leefkracht gerechtigd om bij een eventuele tweede betalingsherinnering €5,00 extra in rekening te brengen voor de nota. Wanneer er n.a.v. de tweede betalingsherinnering (weer 14 dagen later) nog steeds niet betaald wordt, dan is Lief en Leefkracht genoodzaakt om de vorderingen die er liggen, uit handen te geven aan derden. De kosten die daarbij gemaakt worden zijn, comform de wet, volledig voor uw rekening. Bij een betalingsachterstand is Lief en Leefkracht gerechtigd om verdere behandeling op te schorten totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

Vergoeding:

De kosten van de behandeling worden voor Lief en Leefkracht(nog) niet vergoed door de Gemeenten. De aanvraag bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) loopt nog. Rond de zomer verwacht ik het rond te hebben. Vanaf dat moment heeft het zin om via uw ziektekostenverzekering na te gaan of en hoeveel vergoedingsmogelijkheid er voor u is (dat is sterk wisselend per verzekeraar en pakket). Ik kan hierin altijd met u meedenken.

Mocht u kind al een PGB financiering hebben, dan kan in overleg een zorgcontract worden afgesloten.

Zie voor meer informatie ook de algemene voorwaarden zoals vermeld op de website.